Okuyan Bir Gelecek
Platformu nedir?

Okuyan Bir Gelecek, çocuklara erken yaşlardan itibaren kitap okumanın önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Çocuklara kitap okunması onların gelişimi için çok önemliyken, ülkemizde beş yaş altı çocukların % 71'inin evinde 3'ten az çocuk kitabı var ya da hiç kitap bulunmuyor.

Bu tablonun değişmesi ve daha fazla çocuğun kitaplarla buluşması için hayata geçen projede, AÇEV'in erken çocukluk uzmanlarının seçtiği nitelikli çocuk kitaplarına ünlü sanatçılar, uzmanlar ve yazarlar ses veriyor.

Okunan her kitapla birlikte, çocuklar yeni kelimeler öğreniyor. Dil ve düşünme becerileri gelişen çocuklar okuma yazma dönemine daha hazır hale geliyor.

Platform, videolar aracılığıyla kitapları daha fazla çocuğa ulaştırmayı hedefliyor. Platform üzerinden yapılan bağışlar sayesinde ise, kitaplara erişimi olmayan çocuklar bu imkana kavuşuyor.

Platformda bulunan kitapların seçim sürecinde, nitelikli çocuk kitabı yayımlayan yayınevleriyle iletişime geçtik. Bu süreçte projemize destek olmak isteyen yayınevlerinin 3-7 yaş çocuklarına yönelik kitaplarını proje danışma kurulumuzla birlikte inceleyerek bir seçki oluşturduk. Okuyan Bir Gelecek platformunda kitaplarının okunmasına onay vererek, ihtiyaç sahibi onbinlerce çocuğun kitaplarla buluşmasına destek olan yazarlara, çizerlere ve yayınevlerine tüm çocuklar adına çok teşekkür ederiz.

AÇEV hakkında

AÇEV olarak 27 yıldır ihtiyaç sahibi çocukları ve anne babalarını eğitim yoluyla destekliyoruz. Ülkemizde, erken yaşlardan itibaren gelişimleri desteklenen çocukların, onların bakım ve gelişiminde sorumluluk alan babaların, çocuklarını özgüven ve umutla büyüten annelerin sayısının artması için çalışıyoruz. Eğitim programları ve saha çalışmalarının yanı sıra, toplumsal farkındalığı artırmak, bilinç ve destek oluşturmak üzere savunu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Erken çocukluk döneminde nitelikli eğitim, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde ailelerin rolü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yaşam boyu öğrenme konularına tüm faaliyetlerimizin içinde yer veriyoruz. Erken yaşlardaki çocukların gelişiminde yakın çevrenin önemine olan inancımızla, anne babalar için eğitimler gerçekleştiriyor, çocukların iyiliğine katkı sağlayacak ortamlar yaratmaya çalışıyoruz.