OKUYAN BİR GELECEK
NEDİR?

Okuyan Bir Gelecek, çocuklara erken yaşlardan itibaren kitap okumanın önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Ebeveynlerle birlikte kitap okumak çocukların dil becerilerini geliştiriyor ve sözcük dağarcıklarının zenginleşmesine yardımcı oluyor. Çocuklar yazılı ve sözlü dil arasında ilişki kurmayı ve hikayelerin yapısını öğreniyorlar. Ebeveyn ve çocuğun birlikte kitap okuması sadece bilişsel ve dil becerileri değil, aynı zamanda ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiyi de güçlendiriyor.

Çocuklara kitap okunması onların gelişimi için bu kadar önemliyken, ülkemizde beş yaş altı çocukların %71'inin evinde 3'ten az çocuk kitabı var ya da hiç kitap bulunmuyor.

Bu tablonun değişmesi ve daha fazla çocuğun kitaplarla buluşması için hayata geçen projede, AÇEV'in erken çocukluk uzmanlarının seçtiği nitelikli çocuk kitaplarına ünlü sanatçılar, uzmanlar ve yazarlar ses veriyor.

Okunan her kitapla birlikte, çocuklar yeni kelimeler öğreniyor. Dil ve düşünme becerileri gelişen çocuklar okuma yazma dönemine daha hazır hale geliyor.

Platform üzerinden yapılan bağışlar ile kitaplara erişimi olmayan çocuklar Okuyan Bir Gelecek setleriyle buluşuyor. Çocuklara gönderilen setlerin içinde resimli hikaye kitapları, oyun ve etkinlik önerileri, resim defteri, kuru boya, oyun hamuru, geometrik şekil oyunu, bilim çocuk dergisi bulunuyor. Setlerin gönderildiği her haneyi AÇEV’in gönüllü eğitimcileri arayarak ebeveynlere, setin içinde yer alan eğitsel malzemeleri kullanarak çocuklarının gelişimini nasıl destekleyebileceklerini açıklıyor.

Platformda bulunan kitapların seçim sürecinde, nitelikli çocuk kitabı yayımlayan yayınevleriyle iletişime geçtik. Bu süreçte projemize destek olmak isteyen yayınevlerinin 3-7 yaş çocuklarına yönelik kitaplarını proje danışma kurulumuzla birlikte inceleyerek bir seçki oluşturduk. Okuyan Bir Gelecek platformunda kitaplarının okunmasına onay vererek, ihtiyaç sahibi on binlerce çocuğun kitaplarla buluşmasına destek olan yazarlara, çizerlere ve yayınevlerine tüm çocuklar adına çok teşekkür ederiz.

AÇEV HAKKINDA

AÇEV olarak 27 yıldır ihtiyaç sahibi çocukları ve anne babalarını eğitim yoluyla destekliyoruz. Ülkemizde, erken yaşlardan itibaren gelişimleri desteklenen çocukların, onların bakım ve gelişiminde sorumluluk alan babaların, çocuklarını özgüven ve umutla büyüten annelerin sayısının artması için çalışıyoruz. Eğitim programları ve saha çalışmalarının yanı sıra, toplumsal farkındalığı artırmak, bilinç ve destek oluşturmak üzere savunu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Erken çocukluk döneminde nitelikli eğitim, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde ailelerin rolü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yaşam boyu öğrenme konularına tüm faaliyetlerimizin içinde yer veriyoruz. Erken yaşlardaki çocukların gelişiminde yakın çevrenin önemine olan inancımızla, anne babalar için eğitimler gerçekleştiriyor, çocukların iyiliğine katkı sağlayacak ortamlar yaratmaya çalışıyoruz.